Monday, 5 April 2010

శ్రీరంగ శిశువు / తొల్లియును మఱ్రాకు

Get this widget | Track details | eSnips Social DNAతొల్లియును మఱ్రాకు తొట్టెలనె యూగె గన
చెల్లు బడి నూగీని శ్రీరంగ శిశువు

కలికి కావేరి తరగల బాహులతలనే
తలగకిటు రంగమధ్యపు తొట్టెలన్
పలుమారు తను జూచి పాడగా నూగీని
చిలుపాల సెలవితో శ్రీరంగ శిశువు

అదివొ కమలజుని తిరువారాధనం బనగ
అదన కమలభవాండమను తొట్టెలన్
ఉదధులు తరంగముల నూచగా నూగీని
చెదరని సిరులతోడ శ్రీరంగ శిశువు

వేదములె చేరులై వెలగంగ శేషుడే
పాదుకొను తొట్టెలై పరగగాను
శ్రీదేవితో గూడి శ్రీవేంకటేశుడై
సేదదేరెడి వాడె శ్రీరంగ శిశువు

శ్రీనివాసం నమామ్యహం

 
శ్రీనివాసం - Templates Novo Blogger