Wednesday, 23 February 2011

త్రికరణశుద్ధిగా చేసిన పనులకుత్రికరణశుద్ధిగా చేసిన పనులకు దేవుడు మెచ్చును లోకము మెచ్చును
ఒకటి కోటి గుణితంబగు మార్గములుండగ ప్రయాసపడనేల

తనమనసే పరిపూర్ణమైన గోదావరి గంగా కావేరి
కనకబిందు యమునా గయాది ముఖ్యక్షేత్రంబుల సంతతమున్
దినకర సోమ గ్రహణకాలముల తీర్ధాచరణలు చేసిన ఫలములు
తనుదానే సిద్ధించును వూరకే దవ్వులు తిరుగగ మరియేల !

హరియను రెండక్షరములు నిడువిన అఖిల వేదములు మంత్రములు
గరిమ ధర్మశాస్త్రపురాణాదులు క్రమమున చదివిన పుణ్యములు
పరమ తపోయోగంబులు మొదలగు బహుసాధనముల సారంబు
పరిపక్వంబై ఫలియించంగా బట్టబయలు వెదకగనేల


మొదల శ్రీవేంకటపతికిని చేయెత్తిమొక్కినమాత్రము లోపలనే
పదిలపు షోడసదానయాగములు పంచమహా యజ్ఞంబులుని
వదలక సాంగంబులుగా చేసినవాడేకాడా పలుమారు
మది మది నుండే కాయక్లేశము మాటికి మాటికి తనకేల

0 comments:

శ్రీనివాసం నమామ్యహం

 
శ్రీనివాసం - Templates Novo Blogger