Sunday, 29 June 2008

అలమేలు మంగ నీ అభినవ రూపము

అలమేలు మంగ నీ అభినవ రూపము
జలజాక్షు కన్నులకు చవులిచ్చేవమ్మా

గరుధాచలాధీశు ఘనవక్షమున నుండి
పరమానంద సంభరితవై
నెరతనములు చూపి నిరంతరము నాధుని
హరుషించగ జేసితివి కదమ్మా

శశి కిరణములకు చలువల చూపులు
విశదముగా మీద వెదచల్లుచు
రసికత పెంపున గరగించి యెప్పుడు నీ
వశము చెసుకొంటి వల్లభునోయమ్మా


రట్టడి శ్రీ వేంకటరాయనికి నీవు
పట్టపురాణివై పరగుచు
వట్టి మాకు తిగిరించు వలపు మాటల విభు
జట్టిగొని పురమున సతమైతివమ్మా

0 comments:

శ్రీనివాసం నమామ్యహం

 
శ్రీనివాసం - Templates Novo Blogger