Sunday, 23 November 2008

జయ జయ రామా సమర విజయ రామా
జయ జయ రామా సమర విజయ రామా
భయ హర నిజభక్త పారీణ రామా

జలధి బంధించిన సౌమిత్రి రామా
సెలవిల్లు విరచిన సీతారామా
అల సుగ్రీవు నేలిన అయోధ్య రామా
కలిగి యజ్ఞముగాచే కౌసల్య రామా

అరి రావణాంతక ఆదిత్యకులరామా
గురుమౌనులను గాచే కోదండ రామా
ధర నహల్య పాలిటి దశరథ రామా
హరు రాణినుతుల లోకాభి రామా

అతి ప్రతాపముల మాయామృగాంతక రామా
సుత కుశలవప ప్రియ సుగుణ రామా
వితత మహిమల శ్రీవేంకటాద్రి రామా
మతిలోన బాయని మనువంశ రామా

0 comments:

శ్రీనివాసం నమామ్యహం

 
శ్రీనివాసం - Templates Novo Blogger