Monday, 7 July 2008

రామచంద్రులు నాపై చలము సేసినారు

రామచంద్రులు నాపై చలము చేసినారు సీతమ్మ చెప్పవమ్మ
కటకటా వినడేమి సేయుదు
కఠిన చిత్తుని మనసు కరుగదు
కర్మములు నెటులుండునోగద
ధర్మమే నీకుండునమ్మ

1. దిన దినము మీ చుట్టు దీనతతో దిరుగక
దిక్కెవ్వరికనోయమ్మ
దీనపోషకుడనుచు వేడితి దిక్కులన్నీ ప్రకటమాయెను
ఒక్కమాటైనను వినడు ఎక్కువేమని తలతునమ్మ

2. కౌసల్యతనయుడు కపటము చేసినాడు
కారణమిటుండెను కన్నడచేసెదవా
నీ కన్నుల వైభవంబు విన్నవింపగదమ్మ
నీ కన్న దిక్కెవ్వరోయమ్మ


3. దశరాధత్ముజుడెంతో దయశాలి యనుకొంటి
ధర్మహీనుడేయమ్మ
దానజనులకు దాతయతడట
రవికులాంబుధి సోముడితడట

2 comments:

కొత్త పాళీ said...

మొదటి మాట "రామచంద్రులు" అనుండాలి.

sujata said...

Ok.

శ్రీనివాసం నమామ్యహం

 
శ్రీనివాసం - Templates Novo Blogger